Kreativ Tro

Kreativa sätt för kreativa människor att fördjupa sin tro på en kreativ Gud

Kreativ Tro har två fokusområden:
Bible Journaling: Måla i din Bibel
Kyrkpyssel: Inspirationsbank för kyrklig barnverksamhet

KyrkpysselBible Journaling

Anmäl dig till ...

Anmäl dig till ...

Bible Journaling

Bible Journaling handlar om att rita, måla, skriva och klistra på sidorna i en Bibel (eller ett block/art journal), och låta den kreativa processen i sig bli en bön och ett sätt att låta texten få liv.

Läs mer
Vad är Kreativ Tro?

Vad är Kreativ Tro?

Kreativ Tro är en site vars mål är att uppmuntra till nya kreativa sätt att umgås med Gud.

Vi har två olika vinklar av att uttrycka sin tro genom skapande, Bible Journaling och Kyrkpyssel.

Med bibel journaling kan du få upptäcka ett nytt sätt att be och läsa bibeln. Detta är något mellan dig och Gud.

Kyrkpyssel har sin självklara plats i nästan alla församlingars barn- och ungdomsarbete. Vi hoppas kunna bidra med en idébank för att underlätta för alla pysselledare som vecka ut och vecka in ska komma på nya passande pyssel.

Har du frågor eller önskemål?