Kreativ Tro

Kreativ Tro sprider kreativa sätt för kreativa människor att fördjupa sin tro på en kreativ Gud

Kreativ Tro har två fokusområden:
Kreativ Bibelläsning / Bible Journaling: Måla i din Bibel
Kyrkpyssel: Inspirationsbank för kyrklig barnverksamhet

Se våra nyaste tutorials

Vad är Kreativ Bibelläsning och Bible Journaling?

Kreativ Bibelläsning är det svenska begreppet för Bible Journaling, som handlar om att rita, måla, skriva och klistra på sidorna i en Bibel (eller ett block/art journal), och låta den kreativa processen i sig bli en bön och ett sätt att låta texten få liv.

Kreativ tro Logo

Vad är Kreativ Tro?

Kreativ Tro är en site vars mål är att uppmuntra till nya kreativa sätt att umgås med Gud.

Vi har två olika vinklar av att uttrycka sin tro genom skapande, Kreativ Bibelläsning (Bible Journaling) och Kyrkpyssel.

Med kreativ bibelläsning kan du få upptäcka ett nytt sätt att be och läsa bibeln. Detta är något mellan dig och Gud.

Kyrkpyssel har sin självklara plats i nästan alla församlingars barn- och ungdomsarbete. Vi hoppas kunna bidra med en idébank för att underlätta för alla pysselledare som vecka ut och vecka in ska komma på nya passande pyssel.