Flikar på 15+ sätt

Att märka ut sina sidor underlättar på många sätt! Klassiska flikar, och oklassiska flikar, washi, och pimpade gem. Oändliga möjligheter, och jag delar drygt 15 (beroende på hur man räknar) sätt att göra dem!

Klippet är gjort utifrån Bible Journaling, men det passar precis lika bra till andra planners, anteckningasblock, bulletjournals osv.